Vývoj elektronických systémů

HOME

přepínání až osmi kamer, řízení kamer, vkládání dat do videocesty (stav systému, potvrzení atd),
přepínání kabel/vysílačka, powermanagement
 

KONTAKT

GPS - GSM

KOMUNIKACE

PŘEVODNÍKY

PROTOKOLY

MĚŘENÍ

vkládání textu a obrázku do videa (Flash 1.5MB),
vkládání dat (vps, ttx), čtení dat z videa

PC - USB

MOTORY

SYSTÉMY

VIDEO

 SOFTWARE

LED

vkládání černobílých textů do videosignálu

JINÉ

 
 
 
 
 

vkládání dat (teletextu, vps aj.) do videocesty a jejich čtení

1 generace ISA

 
 
 
 
 
 

čtení teletextu do PC

2 generace USB a DSP

 
 
 
 
 
 

čtení teletextu , VPS a dat

do PC   3 generace USB

ukládaní na MMC kartu

připojení LCD (levý konn.)

 

 

spodní strana

 

vkládání dat (teletextu, vps aj.) 

a textu do videocesty 

3 generace USB

 

 

Digitální část přepínače 3 videosig.

hlídání kvality a zamrznutí obrázku

 

 

Videopřepínač ze čtyř radiových

 pojítek podle 

kvality synchronizace a síly pole

  Vladač času pro měření zákrytu hvězd

synchronizovaný GPS s OSD