Vývoj elektronických systémů

HOME

Připojení CCD snímače pro

 kontinuální snímání.Mix s přehledovou

kamerou do 200 Mb streamu.Příjem 

PCI kartou a zpracování v PC.

KONTAKT

GPS - GSM

KOMUNIKACE

PŘEVODNÍKY

PROTOKOLY

MĚŘENÍ

Ultrazvukové měření průniku

ventilů,4000 měření,RTC,snímač

čárového kodu,filtry

PC - USB

MOTORY

SYSTÉMY

VIDEO

 SOFTWARE

LED

 Měření akustické emise 16 kanálů,

filtry,měření základních parametrů,

přenos do PC

 

JINÉ